Grenzen

Twee rijen tegenover elkaar. De te overbruggen afstand zo’n vijf meter. Sommigen hebben een licht gespannen blik, anderen eerder één vol verwachting. Ik licht de opdracht toe. Op mijn teken begint de rij aan mijn linker zij te lopen – naar de overkant, naar de andere rij. De grote vraag: hoe dichtbij laat ik mijn collega komen?

Lees meer...

De zin en onzin van tips

‘Zo kom je op nummer 1 van de Managementboek bestseller top 100’. Zojuist had ik de 28 tips van Aartjan van Erkel gedownload. Zou ik die kunnen gebruiken om mijn boek te promoten? Ik kon wel wat tips gebruiken. Ik had tot op dat moment niet briljant veel ideeën hoe ik de publicatie van mijn boek aan moest pakken; ik doe dit voor de eerste keer in mijn leven.

Lees meer...

Tegenover of met elkaar

De koffiekan gaat de ronde. Zwijgend schenkt iedereen zijn kopje in. Wachtend op de eerste woorden van Jos, de projectmanager. Die roert in zijn kopje, haalt de actielijst tussen zijn papieren vandaan en heet dan iedereen welkom. Al gauw gaat het gesprek over de problemen bij de verbouwing. Het is niet de eerste keer dat ze het hier over hebben. Jos herhaalt nog eens het doel van het project. Knikkende hoofden. Daan begint omstandig toe te lichten wat in zijn ogen als eerste gerealiseerd moet worden. Petra onderbreekt hem. Wouter doet hetzelfde. Hein en Maaike beginnen er ook door heen te praten. Voordat de koffiekopjes leeg zijn hebben alle projectleden hun stokpaardjes duidelijk gemaakt. Willem, de nieuwe projectadviseur, uit zijn verwondering. ‘Wat me de hele tijd bezig houdt, is waarom we niet aan de opdrachtgever vragen om zijn prioriteiten aan te geven.’ Verrast kijken mensen elkaar aan. Jos pakt het woord en stelt de vraag: ‘Over welke punten zouden we een uitspraak van Klaas Jan willen hebben? Laten we dat inventariseren.’

Lees meer...