Afwachten

‘We hebben al zoveel voorgesteld. Er gebeurt nooit iets mee.’ Ze buitelen over elkaar heen met het geven van voorbeelden. Na een tijdje wordt het stil, er valt niets meer te herhalen. De teamleden kijken me verwachtingsvol aan. Hun appel op mij, hun teamcoach, is voelbaar: hoe ga jij dit voor ons oplossen?
De bal lijkt bij mij te liggen - de vraag zelf is niet hardop uitgesproken. Non-verbaal doen ze allemaal hetzelfde. Nadat iedereen zijn zegje heeft gedaan, leunt men achterover in zijn stoel, kijkt even de kring rond en richt zijn blik op mij. Afwachtend op wat er gaat gebeuren.

Lees meer...

Het is tenslotte maar werk...

Uit zijn ooghoeken ziet hij Jan aan komen lopen. ‘Wat nu weer’ schiet er door hem heen. Chris laat zijn gedachten even voor wat ze zijn, kijkt op van zijn werk en vraagt ‘waar kan ik je mee helpen?’. Jan steekt van wal. Vertelt uitgebreid over waar hij tegenaan gelopen is. En niet voor de eerste keer. Dat hem dat enorm frustreert, zo sterk zelfs dat hij er ook na werktijd mee bezig is. Dat hij er met zijn vriendin over praat en dat die laat merken genoeg te krijgen van het feit dat hij alsmaar zijn verhaal over zijn werk wil vertellen. De irritatie bij Chris steekt de kop op, wat maakt zijn medewerker zich toch druk. Als Jan na 20 minuten stil valt, kan hij niets anders uitbrengen dan ‘Joh, het is maar werk hoor. Ik zou me niet zo druk maken.’

Lees meer...

Doen we het nog samen?!

Zijn zucht was duidelijk hoorbaar. Ongeloof, wanhoop en teleurstelling straalden van zijn gezicht af. “Wat is je verhaal?” Hij stak van wal. Vertelde hoe zijn gevoel ‘we doen dit samen’ langzaam wegglipt. Een ongrijpbaar proces waarin hij steeds opnieuw ervaart dat gezamenlijk voor het bedrijf zorgen, voor de klanten en voor elkaar minder belangrijk lijkt te worden, althans voor zijn medewerkers in zijn beleving, niet voor hem. Dat wat eerst gewoon was, ja zelfs standaard, lijkt wel niet meer nageleefd te hoeven worden. Met als gevolg dat het in het team schuurt en hij steeds verder geïrriteerd raakt. “Het lijkt wel of ze alleen nog maar denken: wat komt mij goed uit?" besloot hij zijn verhaal.

Lees meer...