Time 2 Team

Optimaal presteren door stil te staan bij teamkracht

Waarom?

Goed functionerende teams versterken het succes en de groei van een organisatie. Doelstellingen behalen is prioriteit binnen elk bedrijf, maar hoe komt een echt gezamenlijk resultaat tot stand? In samenwerkingsverbanden speelt iedere individuele medewerker een rol, met inbreng van persoonlijke en zakelijke elementen. Het onder de loep nemen van al die aspecten in het functioneren van het team geeft je team en jou als manager ervan belangrijke input voor optimale samenwerking.

Neem een Time 2 Team wanneer je:

  • je doelstellingen op een effectieve manier wilt behalen;
  • een teamdag wilt met een gedragen resultaat;
  • de onderlinge samenwerking na een reorganisatie een positieve impuls wilt geven;
  • de betrokkenheid van jouw team bij je organisatie wilt waarborgen.

In de Time 2 Team:

  • leren deelnemers van zichzelf en elkaar wat hun voorkeursstijl in gedrag is;
  • ontdekken de deelnemers wat voor henzelf en de ander belangrijk is in de beleving van het werk;
  • ervaren de deelnemers de invloed hiervan op de onderlinge samenwerking;
  • raken de deelnemers bedreven in het inspelen op, aanspreken van en leren met elkaar.

Het resultaat is een team waarin elke participant zijn/haar persoonlijke bijdrage levert. Dit vergroot onderling begrip, betrokkenheid en verbondenheid. Bovendien leren de teamleden optimaal gebruik te maken van elkaars talenten. Dit leidt tot groei van de totale teamkracht.

Voor wie?

Management- en directieteams van kleine tot middelgrote organisaties.

Praktische gegevens

Tijdsduur 1 dag
Aantal deelnemers 5-8
Kosten € 1.947,- excl. btw, materiaal-, reis- en verblijfskosten
Locatie In overleg
Extra opties Uitbreiding op het vaste programma:
  Time 2 Team Extra: Begeleiding van één of meerdere werkoverleggen of vergaderingen, feedback op dynamiek binnen het team en koppeling aan de resultaten van de Time 2 Team workshop.
  Time 2 Team Super: Aanvulling op Time 2 Team Extra. Deelnemers vullen van te voren de vragenlijst 'voorkeursstijlen in gedrag' in. Per deelnemer vindt individuele terugkoppeling van de persoonlijke voorkeursstijl plaats.
  Kosten op aanvraag