Wie is?

Annemieke Smit is oprichter van Inner Perspective.

Persoonlijk

Jaren geleden hoorde ik mezelf tijdens een training zeggen: ik ben hier om mensen te helpen groeien. Op dat moment realiseerde ik me niet hoe dit al in mijn leven vervlochten was én hoe het helpen groeien van mensen mijn leven nog meer zou gaan bepalen…

Die training ben ik gaan volgen omdat ik met één van mijn medewerkers vastliep. Daar waar ik iedereen in beweging bracht, lukte dat met deze medewerker niet. Ondanks al mijn managementvaardigheden en -ervaring. Ik wist intuïtief dat dit te maken had met waar ik op dat moment stond in mijn leven, ik ‘moest’ naar binnen.

Ik werd mij er van bewust dat mijn persoonlijk levenspad het pad van ontwikkeling is. Dat bewustworden en bewustzijn als mens en het losmaken van mezelf van de opgelegdheden vanuit mijn achtergrond en de maatschappij, is waar het voor mij om draait. Daardoor kan ik nu oprecht en doorleefd beamen: de krachtigste gave die een mens bezit, is het vermogen om te kiezen.

Dit kiezen heb ik meerdere keren in mijn leven gedaan, op voor mij essentiële punten. Momenten waarin ik mezelf, privé of zakelijk, geconfronteerd zag met de vraag: wie ís Annemieke Smit?  Het steeds diepgaander beantwoorden van die vraag en het maken van de bijbehorende keuzes heeft mij doen groeien als mens en als manager. Met als uiteindelijk resultaat: de keuze voor de oprichting van Inner Perspective.

Bij de ontwikkeling van Inner Perspective heb ik voortgebouwd op de visie die ik als projectmanager, IT manager en HR manager heb ontwikkeld: voor een duurzaam, succesvol resultaat van je bedrijf, afdeling of team heb je gecommitteerde, talentvolle mensen nodig.

Inner Perspective vormgeven, was voor mij een ware ontdekkingstocht: hoe kom ik van een vaag idee naar een concreet plan? Ik ben een resultaatgericht mens. Ik houd van zingeving met beide voeten op de grond, naar praktische vertaling in het dagelijkse leven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen: to realize your potential is weliswaar pittig, vraagt diepgaand kiezen maar is méér dan de moeite waard.

Loopbaan

Na mijn studie wiskunde ben ik gestart als informatieanalist. In deze functie speelde contact met mensen al een aanzienlijke rol. Mijn bijdrage aan de verwezenlijking van de potentie van de mens is in de volgende stappen in mijn professionele werk nog belangrijker geworden. Ik ontwikkelde me van projectmanager naar IT manager en switchte later naar HR. Als IT manager volgde ik een coachopleiding en als HR manager voegde ik daar opleidingen op het gebied van strategisch HR, het begeleiden van veranderprocessen en team- en persoonlijke ontwikkeling aan toe. Na een loopbaan van 26 jaar in de IT- en HR-kant van de financiële dienstverlening was de stap naar een eigen onderneming met een eigen missie en visie voor mij een logisch vervolg.

Publicaties

In de nazomer van 2003 kwam ik in aanraking met "dialoog met een talkingstick".  De waarde van het op deze manier met elkaar in gesprek zijn, heeft mij enorm geraakt. Het is een ogenschijnlijk simpele methode met een vergaand resultaat in het elkaar écht verstaan. Dat heeft er mede toe geleid dat ik twee artikelen over dialoog geschreven heb. “Wat is de kracht van dialoogcirkels?” en “Hoe faciliteer je een dialoogcirkel?”. Beide zijn gepubliceerd in het boek Samen in de modder! De rol van HR bij verandermanagement dat door Kluwer in 2006 is uitgegeven.

In december 2017 vond de officiële lancering van mijn e-boek Gesprekken met Effect plaats. Dit boek biedt moderne managers praktische handvatten voor leiderschap en heldere communicatie met zichzelf en hun mensen. Een ontdekkingsreis naar de essentie van échte, betekenisvolle gesprekken – voorbij gesprekstechnieken, HRM-instrumenten en managementdogma’s. Het werpt een nieuw licht op bekende zaken als bilateraal, teamoverleg of beoordeling én op gesprekken in de ‘wandelgangen’. Uniek is het gesprek met jezelf. Over het contrast tussen persoonlijke en zakelijke doelen, normen en waarden, taboes en dilemma’s. En vooral hoe je jezelf daarvan bevrijdt tijdens gesprekken met je medewerkers.
 

Presentaties

Ook heb ik tweemaal een presentatie over dialoog gegeven: op het coaching seminar van de NVP (Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) in Utrecht en het congres De Ontdekkingsreis (een congres voor o.a. coaches) in Amersfoort.